HỌC TẬP. KẾT NỐI. PHÁT TRIỂN. THIỆN NGUYỆN

CÁC HOẠT ĐỘNG

BTalk

Chương trình Học Tập Kinh Doanh, định kỳ theo tháng của mỗi Quốc gia/Toàn cầu.

BConnect

Chương trình Kết Nối Giao Thương, định kỳ theo tháng của mỗi Chapter.

BMatching

Ứng dụng Kết Nối Doanh Nhân Toàn Cầu trên thiết bị di động (đang nâng cấp).

BCharity

Chương trình Thiện Nguyện.

VÌ SAO NÊN THAM GIA

Nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp

Tham gia chương trình BTalk. Chia sẻ kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp, ...

Tiếp cận mạng lưới doanh nhân toàn cầu

Tham gia chương trình BConnect, ... và sử dụng ứng dụng BMatching.

Thịnh vượng và hạnh phúc

Chuyển hóa nhận thức. Giàu có bên trong và bên ngoài.

TRUNG THỰC. TRÁCH NHIỆM. CHÍNH TRỰC. CHUYỂN HÓA